Header-blue-C.jpg (10436 bytes)


Home    About Artist's Books    About website    Artists     Books about Artist's Books     Links      Contact

 

           
                                
 

Kurt Johannessen: SER - ER  & SER - IS

 johannesen-2015serer.jpg (47555 bytes)   johannesen-2015seesis.jpg (58244 bytes)

Edition: 500. Pages: 80. Format: 13 x 10. Print: offset. 2015
Language SER - ER: Norwegian. Lamguage SER - IS: English

Ser-er var fyrst tekstar nytta i performancen Oransje, 2014. Samstundes er det eit arbeid som
kjem ut frå bokserien Om noko. Ser-er er som ein oppsummering av dei siste bøkene i serien.
Essensen frå bøkene, men i ein annan innpakning. Ser-er er ein samling av 32 korte tekstar,
sett saman på matematisk vis. Eg ser meg. Du ser deg. Frøet ser frøet.

The text in the books were origanlly texts used in the performance ORANSJE in 2014-2015.

  johannesen-orange.jpg (56443 bytes)    johannesen-orange-2.jpg (50562 bytes)

ORANGE 2014.  7a*11d International Festival of Performance, Toronto 29 October 2014 - PAO Festival, Oslo November 2014 -
Trafo Kunsthall, Asker 18 January 2015 . Time: 30 minutes. Photo: Henry Chan.
See more pictures at http://zeth.no/bokutdrag_bilder2011/2014oransje.html 

 

    back-arrow-2.jpg (756 bytes)

 

 

FANTASIFABRIKKEN / FANTASY FACTORY